Aktuality

Algoritmus vyšetření ve vztahu ke koronaviru platný k 18.3.

https://splcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Algoritmus-Nastaven%C3%AD-syst%C3%A9mu-komunikace-Covid-19-public.pdf

Doporučení k testování na koronavirus – 22.3.

  Rady a doporučení pro testování • indikace k odběru: pouze symptomatičtí pacienti – horečka nad 38 st. trvající déle než 2 dny, suchý kašel, dušnost • odběr může indikovat praktický lékař, infektolog, epidemiolog • seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ • způsoby „objednání“ odběru – vystavení žádanky lékařem, pokud možno distančně, možnosti: – zasláním ofocené/naskenované žádanky…
Čtěte více

Ordinace mimo provoz od 23.3. 2020

   Od dne 23.3. 2020 bude ordinace mimo provoz z důvodu pracovní neschopnosti lékaře. Doba trvání bude upřesněna.    Ve dnech 23.3. a 27.3. bude v ordinaci přítomna sestra p. Pikešová, nicméně čekárna bude z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v souvislostí COVID-19 a v souladu s nařízení MZ  uzavřena a sestra bude v rámci svých kompetencí řešit  pacienty po předchozí telefonické domluvě.…
Čtěte více

odkazy COVID-19 – informace KHS

Koronavirus