Ceník

Ceník zdravotních úkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vyšetření pro posouzení způsobilosti k výkonu zaměstnání – 500 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz – 300 Kč
Vyšetření pro držení střelné zbraně – 300 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz potravinářský – 100 Kč
Vyšetření pro profesní průkaz (např. svářečský ) – 200 Kč
Vyšetření pro sportovní akce, dětské tábory apod. – 100  Kč
Potvrzení přihlášky na vysokou školu – 100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace – 200 Kč
Zpráva pro pojišťovnu při uzavírání pojistky – 300 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu – 300 Kč
Oznámení pojistné události pro pojišťovnu – 300 Kč
Bodové ohodnocení pracovního úrazu – 300 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních pobytech – 100 Kč
Duplikát průkazu a potvrzení – 100 Kč
Aplikace očkovací látky – 100 Kč
Určení krevní skupiny (na vlastní žádost ) -200 Kč
Určení HIV reaktivity (na vlastní žádost ) – 300 Kč
Kopie zdravotní dokumentace  – 5 Kč/stránka

Předoperační vyšetření u výkonů nehrazených z veřejného zdravotního
pojištění – např. estetické operace (odběr krve hradí pacient v odběrové
laboratoři – není zahrnuto v ceně)  – 500 Kč

Výkony u nepojištěných pacientů:

První vyšetření – 300 Kč
Kontrolní vyšetření – 100 Kč
Injekce svalová, podkožní – 100 Kč
Injekce nitrožilní – 200 Kč
Odběr krve ze žíly – 100 Kč